QUÀ TẶNG NHẬP KHẨU
CÔNG TY TNHH TM SX DV LUXURY
CÔNG TY TNHH TM SX DV LUXURY
CÔNG TY TNHH TM SX DV LUXURY

Quá trình hình thành

Tháng 9/2015:

Công ty TNHH TM - SX - DV Luxury chính thức ra đời với rất nhiều thách thức phía trước. 

Năm 2016:

Anh Minh Gift tập trung xây dựng thương hiệu, kết nối mạng lưới doanh nghiệp và mở rộng danh mục nhà cung cấp, mở thêm chi nhánh. 

Năm 2017:

Anh Minh Gift xây dựng hệ thống, hoàn thiện đội ngũ nhân sự, đầu tư về giá trị thương hiệu với mục tiêu trở thành 01 trong 10 công ty lớn nhất về quà tặng doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Giai đoạn 2018 -2020:

Anh Minh Gift định hướng mở rộng mạng lưới chi nhánh trên cơ sở tối ưu hóa nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý doanh nghiệp. 

Quá trình hình thành

Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Tháng 9/2015:

Công ty TNHH TM - SX - DV Luxury chính thức ra đời với rất nhiều thách thức phía trước. 

Năm 2016:

Anh Minh Gift tập trung xây dựng thương hiệu, kết nối mạng lưới doanh nghiệp và mở rộng danh mục nhà cung cấp, mở thêm chi nhánh. 

Năm 2017:

Anh Minh Gift xây dựng hệ thống, hoàn thiện đội ngũ nhân sự, đầu tư về giá trị thương hiệu với mục tiêu trở thành 01 trong 10 công ty lớn nhất về quà tặng doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Giai đoạn 2018 -2020:

Anh Minh Gift định hướng mở rộng mạng lưới chi nhánh trên cơ sở tối ưu hóa nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý doanh nghiệp. 

Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng nói gì về chúng tôi?